top of page

STORITVE

IDEJNA ZASNOVA _ IZ

 

  
pošlji povpraševanje na 
 

katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev in kot podloga za PGD (projektna naloga). Iz idejne zasnove je razvidna predlagana razporeditev prostorov in dispozicija opreme (tlorisi vseh nadstropij), izgled fasad in tipični prerez. Pri izdelavi idejne zasnove se upošteva želje naročnika (projektna naloga IZ) in urbanistične omejitve v prostoru (lokacijska informacija). 

pošlji povpraševanje na 
 

z vodilno mapo, s tehničnim poročilom, z oceno vseh stroškov gradnje, vsemi značilnimi risbami in posebnimi elaborati (urbanistični del, študija požarne varnosti, gradbena fizika, akustični elaborat); arhitektura, načrti potrebnih priključkov (standardni, NN do 100m). Na podlagi projekta PGD pridobite gradbeno dovoljenje za vaš poseg. Pri ponudbi so upoštevane standardne instalacije in enostavno temeljenje. Vsi projekti ustrezajo sodobnim gradbeno fizikalnim standardom (energetska učinkovitost in gradbena fizika) in zahtevam po funkcionalnosti in estetiki.

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE _ PGD

 

  

PROJEKT ZA IZVEDBO _ PZI

 

  
pošlji povpraševanje na 
 

z vodilno mapo, s tehničnim poročilom in kompletnimi načrti za instalacije (gradbene konstrukcije, armaturni načrt, elektro instalacije, strojne instalacije v obsegu, ki je potreben za novogradnjo), popis kompletnih del (gradbeno obrtniška dela in instalacije), brez projektov notranje opreme in zunanje ureditve.

 

Pojasnilo:

  • za pridobitev gradbenega dovoljenja naročnik obvezno potrebuje samo fazo PGD (IZ je osnova za PGD in je pomembna predvsem za to, da projektant skupaj z naročnikom in upoštevajoč urbanistične omejitve zasnuje idealno projektno rešitev za konkretno lokacijo in konkretnega naročnika)

  • če želite nadzor nad detajli in dober popis del, ter posledično primerljive ponudbe izvajalcev in kvaliteten nadzor nad investicijo in izvedbo, potrebujete tudi fazo PZI (projekt za izvedbo) 

PROJEKT NOTRANJE OPREME _ NO

 

  
pošlji povpraševanje na 
 

z barvnim in materialnim koncept notranje opreme, z izborom končnih barv in materialov (stene, tla, strop), katalogizacija obstoječe opreme, izbor nove kataloške opreme, izris načrtov za novo opremo po naročilu, izbor luči in sanitarne keramike.

SVETOVANJE

 

  
pošlji povpraševanje na 
 

v primeru, da ne potrebujete projekta ampak vas zanima samo svetovanje ob konkretnem problemu (prenova posamezne sobe, menjava kuhinje, kopalnice, izvedba zunanjega stopnišča, prenova zunanjega izgleda hiše ipd.) nas lahko kontaktirate in dogovorimo se za obisk na vaši lokaciji in svetovanje. 

bottom of page