KONCEPT

Zakaj Vitalna hiša?

Vitalna hiša je blagovna znamka, ki pod svojo oznako združuje projekte, katerih osnovni namen je, da krepijo vašo življenjsko moč. Kaj to pomeni? Pri Vitalni hiši nas zanima predvsem pojem vitalnosti (živosti). Vitalnost uporabljenih materialov, oblik, tlorisnih razporeditev, vode in zraka v hiši. Bolj ko so uporabljeni materiali in oblikovanje vitalni, večjo življenjsko moč imajo in lažje podpirajo vašo lastno vitalnost. Na hišo gledamo kot na živ, zdrav in vitalen organizem. Ustvariti želimo optimalno okolje za počitek in regeneracijo ali uspešno poslovno dejavnost. Zato smo v oblikovalski tim poleg običajnih strokovnjakov pritegnili še specialiste za radiestezijo, bioenergijo, feng shui, inštrumentalno biokomunikacijo idr.

Komu je Vitalna hiša namenjena?

Vsakomur, ki ga poleg klasičnih projektantskih izhodišč zanima tudi vitalnost prostora v katerem biva in deluje. Vitalno hišo je mogoče oblikovati v družinsko vilo, poslovno hišo ali zdraviliščni center. Fleksibilna je v programu, velikosti, etažnosti in energetski učinkovitosti (nizko energijski ali pasivni standard). Vsaka Vitalna hiša je unikatna. Vedno se prilagaja posamezniku, družini ali dejavnosti, ki jo podpira. Poleg vitalnega vidika je vsaka Vitalna hiša vedno prilagojena tudi lokalnim pogojem: optimalno izkorišča osončenje, notranji prostori se povezujejo z zunanjimi, odpira se na kvalitetne poglede, funkcionalna zasnova pa upošteva potrebe naročnika in oblikuje doživljajsko bogat prostor. Po vitalnem standardu je mogoče izvesti tudi adaptacijo že obstoječega objekta.

 

 

Vitalni ekološki materiali

 

V Vitalni hiši so uporabljeni ekološki vitalni materiali, ki ohranjajo najvišjo stopnjo živosti. Vitalne hiše so lahko montažne lesene, klasično opečne, kamnite itn. Končen izbor materialov je prilagojen željam naročnika, v sodelovanju z bioenergetikom.

Oblikovanje v skladu s feng shuijem

Vitalna hiša upošteva priporočila feng shuija, tradicionalne kitajske modrosti urejanja okolja. Za najbolj uporabljane prostore so izbrana najbolj vitalna območja hiše po feng shuiju. Oblika Vitalne hiše sledi gibanju življenjske energije qi. Linije vitalne hiše so zato mehke, zaobljene, brez ostrih kotov in dolgih ravnih črt. Tudi znanstvene raziskave potrjujejo, da te oblike ljudje povezujemo z veseljem, dobroto, ljubeznijo in življenjem.

Radiestezijska zaščita in biogenerator

Na naša bivalna okolja delujejo sevanja, ki prihajajo iz vesolja, zemljinih plasti ter od žive in nežive narave. Ta sevanja so lahko blagodejna ali škodljiva. V Vitalno hišo je zato vgrajena radiestezijska zaščita in biogenerator, ki pomagata vzdrževati zdravo valovanje celic in njihovo vitalnost. Kvaliteto bivanja je mogoče podpreti tudi z inštrumentalno biokomunikacijo. S pomočjo ustreznega vodnega filtra in ionizatorja sta oživljena tudi voda in zrak v hiši.

Avtor projekta Vitalna hiša stanovanjske vile:
(2011) ARHITELJE ARHITEKTI d.o.o.
Špela Kryžanowski udia, Bojan Leva udia, Darja Valič udia
3D in film: David Hosta abs.arh.
Oblikovanje znaka in prospekta: Matej Zorec udia

projektni info: hiša P + N = 380 m2 netto / zazidana površina z nadstreški = 510 m2 / minimalna velikost parcele = 2000 m2


 

 

 

 

Primer stanovanjske vile Vitalna hiša

press to zoom

Vitalna hiša je fleksibilna v velikosti, obliki, etažnosti in programu

press to zoom

Vitalna hiša je usklajena s priporočili feng shuija

press to zoom

Primer razporeditve prostorov v stanovanjski vili Vitalna hiša

press to zoom

Primer interjerja stanovanske vile Vitalna hiša

press to zoom