IZBRANI FENG SHUIjski PROJEKTI

(2015) REKONSTRUKCIJA IN NOTRANJA OPREMA HIŠE LC, avtorja: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., faza: se izvaja
 
(2014) VITALNA HIŠA – NOTRANJA OPREMA STANOVANJA Z, avtorja: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., faza: izvedeno
 
(2012) VITALNA HIŠA – INDIVIDUALNA VILA NA GORENJSKEM, avtorja: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., faza: idejna zasnova
 
(2012) VITALNA HIŠA - CENTER ZELENE RASTI BERKANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM, avtorji: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., Darja Valič u.d.i.a., faza: idejna zasnova​
(2012) ZUNANJA UREDITEV GORENJSKI ZEN, avtorja: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., faza: izvedbeni projekt

 

 (2011) VITALNA HIŠA – STANOVANJSKA VILA, avtorji: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., Darja Valič u.d.i.a., faza: idejna zasnova
(2010) NOTRANJA OPREMA STANOVANJA V LJUBLJANI, avtorja: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Bojan Leva u.d.i.a., faza: izvedeno
(2008) NOTRANJA OPREMA STANOVANJA NA BLEDU, avtorica: Špela Kryžanowski udia, faza; idejni projekt
(2006) NOTRANJA OPREMA DIREKTORATA NA KOROŠKEM, avtorica: Špela Kryžanowski u.d.i.a., faza: idejna zasnova
(2006) NOTRANJA OPREMA STANOVANJA V NOVI GORICI, avtorica: Špela Kryžanowski u.d.i.a., faza: izvedeno
(2005) NOTRANJA OPREMA  IN PRENOVA POSLOVNIH PROSTOROV, RAVNE NA KOROŠKEM, avtorici: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Špela Nardoni Kovač u.d.i.a, faza: izvedeno
(2004) NOTRANJA OPREMA POSLOVNEGA OBJEKTA LOGATEC, avtorici: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Špela Nardoni Kovač u.d.i.a, faza: izvedeno
(2002) KOZMETIČNI SALON NA BERNARDINU, avtorici: Špela Kryžanowski u.d.i.a., Mojca Gužič u.d.i.a, faza: izvedeno
  
(2002) DIREKTORAT V LJUBLJANI, avtorica: Špela Kryžanowski u.d.i.a, faza: izvedeno